Vriend worden en donaties

Als u de Dorpskerk een warm hart toedraagt, zijn er verschillende mogelijkheden om ons te steunen.

Word Vriend van de Dorpskerk

U wordt dan geïnformeerd over de ontwikkelingen rond de Dorpskerk en de activiteiten van de Stichting Vrienden van de Dorpskerk Leidschendam en U bent welkom op de jaarlijkse Vrienden bijeenkomst.

Wij vragen U daarvoor een bijdrage van minimaal 25 euro per jaar.

klik hier om vriend te worden

Een eenmalige gift: Altijd welkom!

Ons bankrekeningnummer is: NL27 RABO 0343409542 t.n.v. Stichting Vrienden van de Dorpskerk Leidschendam.

klik hier om een eenmalige donatie aan te melden

Andere mogelijkheden en sponsoring

Als u de Dorpskerk op een andere wijze wilt steunen dan kunt u contact opnemen met info@vriendenvandedorpskerk.nl.

Als u de Stichting Vrienden van de Dorpskerk Leidschendam wilt opnemen in uw testament dan is dat natuurlijk ook mogelijk. Ook daarover hebben wij graag contact met u.

Voor bedrijven geldt dat zij welkom zijn als sponsor. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

ANBI en fiscaal aantrekkelijk doneren

De Stichting Vrienden van de Dorpskerk Leidschendam is een culturele ANBI (Algemene Nut Beogende Instelling). Het RSIN/fiscaal nummer is: 860060469

De ANBI status maakt het mogelijk om fiscaal aantrekkelijk te doneren.

Volgens de regeling “giften” kan namelijk een gift aan de Stichting voor 125 % als aftrekpost bij de aangifte inkomstenbelasting worden opgenomen.

Voor de aangifte vennootschap belasting is dat zelfs 150 % van de gift.

Er zijn wel voorwaarden aan verbonden voordat een gift aftrekbaar is.

Voor gewone giften is er een drempelbedrag. Alleen het bedrag dat u meer geeft dan het drempelbedrag is aftrekbaar. Het drempelbedrag is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen.

Een gift aan een culturele ANBI mag u bij het berekenen van de aftrek met 25% verhogen (met een maximum van € 1.250).

Voor Periodieke giften (zoals Vriend worden) geldt:

  1. U geeft jaarlijks hetzelfde bedrag.
  2. U betaalt het bedrag 5 jaar achter elkaar. Langer mag ook.
  3. U legt de gift vast in een overeenkomst met de Stichting of u laat een overeenkomst door een notaris vastleggen.
  4. U hebt vastgelegd wanneer uw jaarlijkse gift stopt. Bijvoorbeeld na 5 jaar of als u overlijdt.

Voor periodieke giften geldt er geen drempelbedrag, zodat het hele bedrag als aftrekpost mag worden gezien.

De overeenkomst periodieke giften kunt u hier downloaden. 

De ingevulde overeenkomst kunt u opsturen naar: penningmeester@vriendenvandedorpskerk.nl

Voorbeelden:

U wordt Vriend voor € 25 per jaar en legt dat vast in een overeenkomst voor minimaal 5 jaar. Het aftrekbare bedrag dan € 25 * 125% = € 31,25

Bij een belastingtarief van 38,1% is het belastingvoordeel € 11,90. Het nettobedrag voor U is € 13,10 per jaar.

Bij een belastingtarief van 51,75% is het belastingvoordeel € 16.17. Het nettobedrag voor U is: € 8,83 per jaar.

Een andere kijk hierop is:

U wordt Vriend met voor U een nettobijdrage van € 25 per jaar.

Door het belastingvoordeel kunt u een veel hoger bedrag per jaar aan de Vrienden doneren.

Bij een belastingtarief van 38,1% is dat € 47,75, en bij een belastingtarief van 51,75% is dat  € 70,80.

Voor andere bedragen en percentages zie de gift calculator op ANBI.nl

Voor meer informatie zie ook de website van de Belastingdienst (klik hier)