Over de Dorpskerk

De Dorpskerk, ook wel ‘De Peperbus’ genoemd, is gelegen in het oude […]

Lees meer

Over de stichting

In 2019 is de Stichting Vrienden van de Dorpskerk Leidschendam opgericht. Bestuur […]

Lees meer

Vriend worden en donaties

Als u de Dorpskerk een warm hart toedraagt, zijn er verschillende mogelijkheden […]

Lees meer

Welkom

Welkom op de website van de Vrienden van de Dorpskerk Leidschendam.

Op 27 mei 2019 is de Stichting Vrienden van de Dorpskerk Leidschendam opgericht. Deze heeft statutair als doelstelling: 

Het in stand houden van de Dorpskerk en zijn inrichting te Leidschendam als cultuur-historisch monument en het gebouw als kerkgebouw, en het inrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

  1. het wekken van belangstelling in brede kring voor het behoud van de Dorpskerk te Leidschendam;
  2. het beschikbaar stellen van financiële middelen voor de uitvoering van het onderhoud, noodzakelijk herstel en verbeter voorstellen van het gebouw als cultuur-historisch monument en zijn inrichting die in overleg met de Protestantse Gemeente Leidschendam vertegenwoordigd door het College van Kerkrentmeesters zijn vastgelegd

De middelen van de stichting zijn niet beschikbaar voor uitgaven die tot de normale activiteiten van de kerk als kerkelijke gemeente behoren. Deze komen voor rekening van de Protestantse Gemeente Leidschendam (eigenaar van de kerk).

Op deze website vindt u informatie over: de kerk en haar historie, foto en film, doneren, activiteiten, agenda, beleidsplan, verhuur, bestuur, contactgegevens etc.